Yrkes-SM

Plats

Yrkes-SM, Växjö

Datum

10-12 maj 2022

Om tävlingen

De som blir uttagna från Automations-SM får tävla i Yrkes-SM som Industrielektriker eller Automationstekniker.

På Yrkes-SM sätts de praktiska kunskaperna sätts på prov med uppgifter som är karaktäristiska för yrket.

Automationstekniker kommer under olika uppgifter få bygga upp en liten produktionsanläggning, mekaniskt och elektriskt samt programmera styrsystem (PLC) för att få anläggningen att röra på sig.

Industrielektriker kommer att få bygga apparatskåp med styrsystem för givare och motorstyrningar, programmera, felsöka samt driftsätta är en del av uppgifterna.

Den bästa industrielektrikern och de två bästa automationsteknikerna vinner och ingår därefter i det Svenska Yrkeslandslaget och får tävla i WorldSkills Competition. Som avgörs nästa gång i Léon, Frankrike år 2024.
Där deltar över 70 länder i mer än 45 yrken med över 1000 tävlanden. Besökarantalet brukar ligga runt 200 000 personer.