Automations-SM

Nationell tävling i Automation

Du som är i början av din yrkeskarriär, går i skolan eller jobbar i automationsbranschen har chansen att prova dina kunskaper och tävla om titeln svensk mästare i automation.

Tävlingen genomförs genom att besvara ett antal frågor och skiva ett program för ett styrsystem.

Frågorna besvaras genom att logga in via hemsidan på tävlingsdagen när tävlingen öppnar.

När frågorna är besvarade visas en programmeringsuppgift som du ska skriva ditt program till på din dator för valfritt styrsystem.
En utskrift av programmet skickas sedan in till tävlingsledningen där den bedöms.

Som lärare kan du anmäla dina elever och få resultatet för just din klass, som kan användas i betygsunderlaget.

När tävlingsuppgifterna är rättade kommer resultatet publiceras på hemsidan och skickas ut.
De som placerar sig i topp kommer att erbjudas en plats till Yrkes-SM i yrkena Automationstekniker eller Industrielektriker där de praktiska kunskaperna sätts på prov.

Plats

Över internet. Gör dig redo framför din dator på en av tävlingsdagarna.

Datum

Tävlingen avgörs nästa gång våren 2026.

Sidan kommer vara öppen 08:00-20:00 samtliga dagar och man får då logga in och svara på frågorna den dag det passar.
När man väljer att börja har man 90 minuter på sig att besvara frågorna.

Utöver dessa 90 minuter ska en programmeringsuppgift lösas som skall slutföras och skickas in under samma dag.

Tävlingen får endast göras en gång under dessa dagar.

Anmälan

Om du anmält dig till tidigare kan du logga in direkt.

Krav

• Du måste vara född 2002 eller senare.

• En dator med internetuppkoppling.

• En fungerande E-postadress.

• Anmält dig på aut.se.

Mer om tävlingen

Frågorna som ska besvaras täcker olika områden med anknytning till automation, bland annat ellära, programmering, installation, elektronik, konstruktion, mekanik.

Programmeringsuppgiften utgör en funktionsbeskrivning av en anläggning eller maskin som den tävlande ska skriva ett PLC-program för.
Detta kan göras på valfri dator och för valfritt styrsystem och en utskrift av programmet skickas sedan in till tävlingsledningen.

Innan tävlingen avgörs kan ett demo göras för att testa hur det går till att besvara frågorna. Logga in och testa hur provet går till redan nu.
För att allt ska fungera bör någon av följande webbläsare användas:
– Internet Explorer 7 eller senare
– Mozilla Firefox 3.6 eller senare
– Google Chrome 30 eller senare

Det är inget krav att JavaScript är aktiverat men det rekommenderas.

Om du har några frågor om provet kontakta tävlingsledningen.

För lärare

Om du är en lärare så kan du också registrera dig för att sedan registrera dina elever och delta i det nationella provet.
Alla som gör provet för samma skola får du sedan resultatet för och kan användas som betygsunderlag i utbildningen.